ازتفکرخلاق تا ارزش و ثروت درمعماری و شهرسازی

ازتفکرخلاق تا ارزش و ثروت درمعماری و شهرسازی تالار اندیشه (تبریز، پارک ائل‌گلی) دکتر آرش مدرسی (مربی تفکر خلاق) دکتر نیما ولیزاده (معمار)تالار اندیشه (تبریز، پارک ائل‌گلی) دکتر آرش مدرسی (مربی تفکر خلاق) دکتر نیما ولیزاده (معمار) پانل تخصصی معماری: مهندس محمود ارحمی، مهندس علی خیابانیان، دکتر نیما ولیزاده، و دکتر کوروش حاجی‌زاده (معمار برتر خاورمیانه) مهمان ویژه: دکتر سعید دباغ نیکوخصلت (عضو شورای شهر تبریز)

ظرفیت شرکت در این کارگاه به اتمام رسیده است.

در صورت پر کردن فرم زیر و ثبت اطلاعات خود، زمان برگزاری سایر رویدادها به شما اطلاع داده خواهد شد.