جشنواره نویان تبریز و زنجان

این گردهمایی اولین رویداد جشنواره بزرگ نویان و دروازه ورود به این جشنواره می باشد. صاحبان ایده و استارتاپ ها می بایست بعد از ثبت نام در این گردهمایی ایده و محصول خود را در پنلی (بعد از ثبت نام لینک پنل ارسال میشود.) که در اختیارشان قرار می گیرد ثبت کنند تا توسط مدیران شتابدهنده ها و متخصصین نویان ارزیابی شود. و بعد از ارزیابی مجوز حضور در جشنواره نویان را دریافت خواهند کرد. .

برای شرکت در این کارگاه می توانید از طریق فرم زیر ثبت نام خود را نهایی کنید.