همایش روز آزادی نرم‌افزار تبریز

برخلاف آنچه از نام رویداد برداشت می‌شود همایش روز آزادی نرم‌افزار یک همایش تخصصی نیست. بلکه میتواند مورد توجه افراد گوناگونی قرار گیرد. از جمله افرادی که برای کار های روزمره خود از رایانه استفاده میکنند و افرادی که در طراحی و توسعه نرم‌افزار ها فعالیت دارند. سایت رویداد http://tsfd.ir

ظرفیت شرکت در این کارگاه به اتمام رسیده است.

در صورت پر کردن فرم زیر و ثبت اطلاعات خود، زمان برگزاری سایر رویدادها به شما اطلاع داده خواهد شد.