کارگاه های تفکر خلاق - چایکتاب

دوره جدید از کارگاه های تفکر خلاق یک فنجان چای و گپ دوستانه در مورد کتابهایی که می خونید رو در کارگاه های جدید "چایکتاب" تجربه کنید. کارگاه های دو ساعته چایکتاب بصورت نشست های خودمانی برای مرور کتاب و فیلم با حضور علاقمندان به حوزه خلاقیت، کارآفرینی نوآورانه و موفقیت فردی برگزار می شود. هر جلسه قسمتی از یک کتاب یا یک فیلم مطرح و در مورد آن گفتگو خواهد شد.کارگاه های دو ساعته چایکتاب بصورت نشست های خودمانی برای مرور کتاب و فیلم با حضور علاقمندان به حوزه خلاقیت، کارآفرینی نوآورانه و موفقیت فردی برگزار می شود. هر جلسه قسمتی از یک کتاب یا یک فیلم مطرح و در مورد آن گفتگو خواهد شد. اگر شما هم کتابی در حوزه های فوق مطالعه کرده اید می توانید با ثبت نام و حضور در این کارگاه ها ، ضمن صرف یک فنجان چای در کنار دوستانتان، یک فصل یا یک صفحه و یا حتی یک جمله از کتاب مورد علاقه خود را مطرح کنید تا گفتگو را شروع کنید. حضور در کارگاه چایکتاب فرصتی است تا در حداقل زمان، با بیشترین تعداد کتب و فیلم های این حوزه آشنا شوید و ضمن ایفای نقش موثر در تیم و پروژه خود، با آنچه می آموزید به دوستان خود در راه اندازی و هدایت کسب و کارشان کمک کنید. - http://tobee.ir

ظرفیت شرکت در این کارگاه به اتمام رسیده است.

در صورت پر کردن فرم زیر و ثبت اطلاعات خود، زمان برگزاری سایر رویدادها به شما اطلاع داده خواهد شد.